ỨNG DỤNG

Nhãn đường ống

 

Example labels using CPM-200 series

5S Custom Label

White Premium Tape Roll CMYK Resin Ribbons

Pipe Marking

Green Premium Tape Roll Super White Resin Ribbon

Safety Signage

Yellow Premium Tape Roll Black Resin Ribbon Red Resin Ribbon

GHS Label

White Premium Tape Roll Black Resin Ribbon Red Resin Ribbon

Procedural Label for Lockout-Tagout

White Premium Tape Roll CMYK Resin Ribbons

Extinguisher Label

Red Premium Tape Roll Super White Resin Ribbon

Shadow Board Label

White Premium Tape Roll Black Resin Ribbons

Award Label

Pet Hl Silver Tape Roll Black Resin Ribbon

COMBINATIONS WITH CPM-100
4 inch with tape rolls and ink ribbons

Example labels using CPM-100 series

Product Label

Pet Hl Silver Tape Roll Black Resin Ribbon

Custom Shape Label

Yellow Premium Tape Roll Black Resin Ribbon

Safety Signage

White Premium Tape Roll Black Resin Ribbon Red Resin Ribbon

Extinguisher Label

Red Premium Tape Roll Super White Resin Ribbon

Lockout-Tagout

White Premium Tape Roll Black Resin Ribbon

Shadow Board Label

Black Premium Tape Roll

Lettering

Blue Premium Tape Roll

Wire Marking

Clear Premium Tape Roll Black Resin Ribbon Super White Resin Ribbon

Tin tức nổi bật

Mời bạn Đăng ký và quảng cáo sản phẩm

arrow
phone 0978605168
Bạn cần hỗ trợ