Phụ kiện máy in đầu cốt

Nhãn in LM-TP3 → LM-TP5

  • Nhãn in LM-TP305Y, LM-TP305T, LM-TP305W, LM-TP309Y, LM-TP309T, LM-TP309W, LM-TP312Y, LM-TP312W dùng cho máy in đầu cốt LM-390A MAX Japan

Nhãn in có sẵn lớp keo ở mặt sau có thể dán trực tiếp lên sản phẩm.

Quy cách: 10 cái/ 1 hộp

  Nhãn
LM 5mm
LM-TP305W LM-TP305W cái Trắng (5mm, 8m/cái)
LM-TP305T LM-TP305T cái Trong suốt (5mm, 8m/cái)
LM-TP305Y LM-TP305Y cái Vàng (5mm, 8m/cái)
     
  Nhãn
LM 9mm
LM-TP309W LM-TP309W cái Trắng (9mm, 8m/cái)
LM-TP309T LM-TP309T Trong suốt (9mm, 8m/cái)
LM-TP309Y LM-TP309Y cái Vàng (9mm, 8m/cái)
     
  Nhãn
LM 12mm
LM-TP312W LM-TP312W cái Trắng (12mm, 8m/cái)
LM-TP312Y LM-TP312Y cái Vàng (12mm, 8m/cái)

 

  • Nhãn in LM-TP505Y, LM-TP505T, LM-TP505W, LM-TP509Y, LM-TP509T, LM-TP509W, LM-TP512Y, LM-TP512T, LM-TP512W dùng cho máy in đầu cốt LM-550A MAX Japan

 

 

Tin tức nổi bật

Mời bạn Đăng ký và quảng cáo sản phẩm

arrow
phone 0978605168
Bạn cần hỗ trợ